Hardcopy Order

Sementara ini, JIMAT UMMI tidak memberikan pelayanan untuk pemesanan jurnal dalam bentuk fisik (hardcopy), tetapi akan diberikan dalam bentuk file (softcopy). Dengan menghubungi kontak yang tersedia di laman web OJS JIMAT UMMI.