Asal Usul Bahasa dalam Perspektif Al-Qur’an dan Sains Modern

Authors

  • Muhammad Thariq Aziz

DOI:

https://doi.org/10.37150/jut.v2i2.280

Abstract

Asal usul bahasa telah menjadi perbincangan para pakar bahasa sejak lama. Para pakar bahasa kebanyakan bukan membahas pokok kaijan tentang asal-usul bahasa melainkan membahas cabang-cabang bahasa, sehingga kajian asal-usul bahasa menjadi kabur. Penelitian ini berusaha untuk menggali asal-usul bahasa dalam perspektif al-Qur’an dan sains modern.  Penelitian ini adalah penelitian literatur dengan menggali sebanyak mungkin informasi dari al-Qur’an dan pendapat para pakar linguistik dalam mengkaji asal-usul bahasa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa al-Qur’an telah menjelaskan asal-usul bahasa manusia berasal dari Allah sang pencipta dengan mengajarkan kepada Adam a.s dan menciptakan perangkat bahasa yang ada pada manusia. Dalam bahasa Noam Chomsky, perangkat tersebut adalah Language Acquisition Device (LAD). Perangkat bahasa yang telah diciptakan oleh Allah tersebut tinggal dipergunakan oleh manusia melalui proses belajar. Tanpa melalui proses belajar perangkat bahasa tersebut tidak dapat berfungsi secara maksimal.

Downloads

Published

2019-01-22
Abstract viewed = 722 times